Bài viết về chủ đề "thuê khoán chuyên môn "

THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê khoán chuyên môn

 • Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

  Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng thuê khoán là hợp đồng được lập theo sự thỏa thuận của các bên trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, sau khi hoàn thành phải bàn giao kết quả cho bên giao khoán về kết quả của công việc đó và nhận thù lao tương ứng.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn