Bài viết về chủ đề "thuế khoán"

THUẾ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế khoán
Tư vấn về trường hợp quyết toán các khoản thuế khoán

Tư vấn về trường hợp quyết toán các khoản thuế khoán

Xin chào Công Ty Luật Minh Gia. Làm phiền các anh chị cho em hỏi 1 chút ạ! Hiện tại e đang kinh doanh 2 cửa hàng Văn phòng phẩm trên 2 địa bàn khác nhau, mỗi 1 cửa hàng em đăng ký nộp thuế tại phường đó. e có mua hóa đơn với cơ quan thuế mỗi bên 1 quyển. tính thuế Khoán theo từng tháng (1 Quyển là khoán >25tr/ 1 tháng = không quá 75tr/ 1 quý, và 1 quyển khoán 35tr/ 1 tháng = không quá 105tr/ 1 quý) và kê khai hóa đơn theo quý.

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh

Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh

Nội dung mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh bao gồm thông tin về người kê khai, địa chỉ kinh doanh, thông tin ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC bao gồm thông tin về đăng ký thuế, mức vốn đăng ký, thuế môn bài phải nộp và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về ấn định thuế

Quy định pháp luật về ấn định thuế

Quy định về nguyên tắc ấn định thuế, phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật thuế, xác định mức thuế khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và của người nộp thuế đối với việc ấn định thuế, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chi tiết >>

Quy định tổng quan về thuế Môn bài

Quy định tổng quan về thuế Môn bài

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài

Chi tiết >>