Bài viết về chủ đề "thuế khoán "

THUẾ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế khoán

 • Hợp đồng thuê khoán chuyên môn có phải hợp đồng lao động không?

  Hợp đồng thuê khoán chuyên môn có phải hợp đồng lao động không?.

  • 30/05/2020
  • Nguyễn Thị Lan Anh

  Trong thực tế nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn quan hệ lao động do pháp luật Lao động và quan hệ thuê mướn lao động do pháp luật Dân sự điều chỉnh. Để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của mình khi tham gia làm việc, bạn cần nắm rõ các quy định có liên quan đến hai vấn đề này. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được những tư vấn kịp thời.

  Chi tiết
 • Tư vấn về trường hợp quyết toán các khoản thuế khoán

  Tư vấn về trường hợp quyết toán các khoản thuế khoán.

  • 29/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mỵ

  Xin chào Công Ty Luật Minh Gia. Làm phiền các anh chị cho em hỏi 1 chút ạ! Hiện tại e đang kinh doanh 2 cửa hàng Văn phòng phẩm trên 2 địa bàn khác nhau, mỗi 1 cửa hàng em đăng ký nộp thuế tại phường đó. e có mua hóa đơn với cơ quan thuế mỗi bên 1 quyển. tính thuế Khoán theo từng tháng (1 Quyển là khoán >25tr/ 1 tháng = không quá 75tr/ 1 quý, và 1 quyển khoán 35tr/ 1 tháng = không quá 105tr/ 1 quý) và kê khai hóa đơn theo quý.

  Chi tiết
 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho cá nhân sản xuất kinh doanh bao gồm thông tin về người kê khai, địa chỉ kinh doanh, thông tin ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

  Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

  Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC bao gồm thông tin về đăng ký thuế, mức vốn đăng ký, thuế môn bài phải nộp và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về ấn định thuế

  Quy định pháp luật về ấn định thuế.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về nguyên tắc ấn định thuế, phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật thuế, xác định mức thuế khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và của người nộp thuế đối với việc ấn định thuế, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Tờ khai thuế môn bài

  Mẫu Tờ khai thuế môn bài.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu tờ khai thuế môn bài số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định tổng quan về thuế Môn bài

  Quy định tổng quan về thuế Môn bài.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn