Bài viết về chủ đề "thuê giám đốc "

THUÊ GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê giám đốc

 • Tư vấn về đòi nợ sau khi doanh nghiệp tư nhân giải thể

  Tư vấn về đòi nợ sau khi doanh nghiệp tư nhân giải thể.

  • 24/07/2017
  • Hoàng Tuấn Anh

  Luật sư tư vấn về việc có thể đòi được nợ sau khi doanh nghiệp tư nhân giải thể hay không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm với hợp đồng của giám đốc mà doanh nghiệp đi thuê ký với khách hàng hay không?

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH.

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Luật Minh Gia xin tư vấn và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn