Bài viết về chủ đề "thuế đất nông nghiệp"

THUẾ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế đất nông nghiệp
Tư vấn thuê đất nông nghiệp và thu hồi đất có đền bù

Tư vấn thuê đất nông nghiệp và thu hồi đất có đền bù

Luật sư tư vấn về thuê đất nông nghiệp và thu hồi đất có đền bù.

Chi tiết >>

Khiếu nại quyết định về việc tính thuế đất đai

Khiếu nại quyết định về việc tính thuế đất đai

Câu hỏi tư vấn: Năm 2011 tôi có mua 1 mảnh đất thuộc thửa đất số ..., Tờ bản đồ số: 64,. Địa chỉ: ...., chuyển nhượng từ ông N V L. Tháng 9 năm 2011 Tôi có chuyển nợ mục đích sử dụng đất: 60m2 (theo quy định là được nợ 5 năm). Đến T9.2015 tôi ra Cục thuế để làm hồ sơ nộp thuế đất thổ cư, nhưng được Chi Cục thuế đưa cho tôi thông báo đóng số tiền: 147 triệu cho 60m2 đất ở tại đô thị.

Chi tiết >>

Hỏi về cách tính thuế đất thổ cư khi nhận chuyển nhượng đất

Hỏi về cách tính thuế đất thổ cư khi nhận chuyển nhượng đất

Kính gửi: Cty Luật Minh Gia, Tôi tên: T P Duy, Địa chỉ: Tân Uyên, Bình Dương, Tôi muốn hỏi vấn đề về cách tính thuế đất thổ cư như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>