Chấm dứt hợp đồng thuê đất trước thời hạn
|

Chấm dứt hợp đồng thuê đất trước thời hạn

Xin Chào Luật Sư! Năm 2010 nhà em có mua lại một mảnh đất ở Bình Thuận và ba em la ông Trần H đứng tên. Sau đó gia đình em có cho chị A là người bạn giới thiệu mua đất ở và giữ dất dùm,nhà em có bỏ tiền ra và mở quán cafe trên mảnh đất và giao quyền trông coi cho chị A.

Chi tiết
Quy định về Đất trong khu công nghiệp
|

Quy định về Đất trong khu công nghiệp

Phát triển các khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có dự án đầu tư dài hạn và xây dựng kết cấu hạ tầng. Chính vì vậy, những quy định về đất đai trong khu công nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chi tiết
Quy định về Đất rừng sản xuất
|

Quy định về Đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất là đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về các chủ thể có thể sử dụng đất rừng sản xuất? Có những hình thức sử dụng đất rừng sản xuất nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hỏi về đòi lại đất cho mượn như thế nào?
|

Hỏi về đòi lại đất cho mượn như thế nào?

Luật sư tư vấn miễn phí về trường hợp cho người khác mượn đất để ở lâu dài nhưng hiện tại yêu cầu trả lại không được, hỏi trường hợp này có cơ sở để đòi lại không? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Thuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?
|

Thuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

Các trường hợp Nhà nước được thu hồi đất? Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng? Trường hợp thuê đất của hợp tác xã có được bồi thường khi Nhà nước thu hòi không?

Chi tiết