Bài viết về chủ đề "thuế chuyển mục đích sử dụng đất"

THUẾ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế chuyển mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích từ đất vườn, ao sang đất ở

Chuyển mục đích từ đất vườn, ao sang đất ở

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em xin có câu hỏi như sau: Việc chuyển đất vườn ao thành đất ở được quy định trong các văn bản pháp lý nào? Cụ thể các khoản nào? Trong thực tế trường hợp nào được phép chuyển và trường hợp nào không? Mong luật sư giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn!

Chi tiết >>