Bài viết về chủ đề "Thuế sử dụng đất"

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thuế sử dụng đất
Tư vấn trường hợp đòi lại đất cho mượn

Tư vấn trường hợp đòi lại đất cho mượn

Xin chào luatminhgia.Xin tư vấn giúp mình tình huống như sau: Bà nội mình ( gọi tắt là bà A). Trước năm 1975 bà A có cho bà B ở nhờ chung trên mãnh đất của bà A. Vì đất ở từ xa xưa nên vẫn chưa có GCQDĐ. Nay bà A mất, con trai bà A vẫn tiếp tục ở trên mảnh đất này.

Chi tiết >>