Bài viết về chủ đề "Thuế đất nông nghiệp"

THUẾ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thuế đất nông nghiệp
Tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Kính gửi Luật Sư. Luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi vấn đề sau :Gia đình tôi mua một miếng đất của công ty đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất cấp năm 2013, nhưng mục đíc sử dụng đất là "Đất cơ sở sản xuất kinh doanh" và thời hạn sử dụng đất là: "Lâu dài" .Hình thức: "nhà nước giao đất có thu tiền sự dụng đất" Vậy cho tôi hỏi:

Chi tiết >>