Bài viết về chủ đề "thực tế"

THỰC TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thực tế
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích đo đạc thực tế

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích đo đạc thực tế

Yêu cầu tư vấn: Gia đình tôi có mảnh đất, nhà ở ổn định từ năm 1985. Bản đồ địa chính năm 1988 thể hiện: 115m2. Bản đồ ĐC năm 1996 thể hiện: 109m2. Bản đồ ĐC năm 2011 thể hiện: 171m2. Thực tế gia đình đang sử dụng: 212m2. Đất không tranh chấp, thuộc quy hoạch dân cư, không có điều kiện lấn chiếm, được các hộ lân cận, khu phố, phường xác nhận.

Chi tiết >>