Bài viết về chủ đề "thực hiện NVQS"

THỰC HIỆN NVQS - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thực hiện NVQS
Là lao động chính trong gia đình có được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Là lao động chính trong gia đình có được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hiện tại tôi mới lập gia đình và đang sống cùng bố mẹ, bố mẹ tôi hiện đã hết tuổi lao động, vợ tôi đang mang thai, bản thân tôi hiện tại là lao động chính, trực tiếp nuôi sống gia đình duy nhất. Tôi có tham gia Dân quân tự vệ đã được hơn 2 năm, vậy tôi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không ? Và nếu được thủ tục giấy tờ như thế nào tôi sẽ được tạm hoãn ?

Chi tiết >>