Tư vấn trường hợp thực hiện nghĩa vụ riêng về tài sản cho chồng đã chết.
|

Tư vấn trường hợp thực hiện nghĩa vụ riêng về tài sản cho chồng đã chết.

Ba em không để lại bất cứ tài sản thừa kế nào cho mẹ con em vậy mẹ con em có trách nhiệm phải trả khoản nợ đó hay không? Trong hợp đồng vay tín dụng rất có thể không có chữ kí của mẹ em ( vì em chưa được thấy bản hợp đồng nên không biết ba có giả chữ kí hay không) vậy thì mẹ em có cần chịu trách nhiệm trả hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí