Đăng ký học sĩ quan dự bị như thế nào
|

Đăng ký học sĩ quan dự bị như thế nào

Hiện em đã kết thúc chương trình học đại học. Em muốn tham gia học sĩ quan dự bị, để khỏi đi nghĩa vụ. Vậy anh chị cho em hỏi, giờ em muốn đăng ký học sĩ quan dự bị thì phải làm thế nào?

Chi tiết
Công chức, viên chức vay vốn Ngân hàng chính sách cho người thân
|

Công chức, viên chức vay vốn Ngân hàng chính sách cho người thân

Trường hợp công chức, viên chức vay vốn tại ngân hàng chính sách cho người thân mà không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì công chức, viên chức có phải trả khoản nợ đó hay không? Việc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ có ảnh hưởng đến sự đánh giá hoàn thành công việc và có thể bị xử ký kỷ luật Đảng hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí