Bài viết về chủ đề "thực hiện công việc không có ủy quyền"

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thực hiện công việc không có ủy quyền
Thực hiện công việc không có ủy quyền và nghĩa vụ thanh toán

Thực hiện công việc không có ủy quyền và nghĩa vụ thanh toán

Nội dung cần tư vấn: Chào Luật sư Em có vấn đề về thực hiện công việc không có ủy quyền. Kể cả khi tự nguyện thì người thực hiện nghĩa vụ thay có được thanh toán không? mong được Luật sư giúp đỡ: Chị gái của em và anh rể được nhà nước cấp đất ở riêng. nhưng do lúc ấy hai anh chị có việc riêng nên không đi nộp tiền thuế đất được nên mẹ chồng chị lấy tiền riêng của bà đi nộp tiền thuế đất thay.

Chi tiết >>