Ai là người đứng tên quyền sử dụng đất được thừa kế?
|

Ai là người đứng tên quyền sử dụng đất được thừa kế?

Thưa văn phòng, cho tôi hỏi: Bố tôi kết hôn với mẹ tôi, có hai người con. Sau đó, bố tôi sống với người khác (không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn) và có thêm hai người con nữa. Nay bố tôi qua đời, không để lại di chúc. Bố tôi có mảnh đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay UBND xã hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì gia đình tôi, ai là người được đứng tên trong giấy chứng nhận đó. Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí