Quyền thừa kế tài sản khi chung sống nhau vợ chồng trước 1987
|

Quyền thừa kế tài sản khi chung sống nhau vợ chồng trước 1987

Xin Luật sư tư vấn giúp em một việc. Mẹ em và Bố dượng ( Chồng của Mẹ) sống chung từ năm 1982 cho đến lúc Mẹ mất vào năm 2006, ( không ĐKKH, Chồng của Mẹ không có tên trong Hộ khẩu, không có con chung, Chồng của Mẹ đã làm đơn khước từ đứng tên và công nhận đó là tài sản riêng của Mẹ em trong đơn khước từ đó) nên trong Sổ đỏ chỉ có tên của Mẹ. Xin cho em hỏi Chồng của Mẹ có được thừa kế từ tài sản của Mẹ em không. Em và Chồng của Mẹ có được hưởng thừa kế ngang nhau không. Mẹ em mất không để lại D

Chi tiết
Tư vấn miễn phí