Bài viết về chủ đề "thừa kế khi không có di chúc"

THỪA KẾ KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thừa kế khi không có di chúc
Tranh chấp quyền thừa kế đất đai giữa con nuôi và cháu ruột trong gia đình

Tranh chấp quyền thừa kế đất đai giữa con nuôi và cháu ruột trong gia đình

Chào luật sư. Tôi có vấn đề muốn hỏi về việc giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai trong gia đình như sau: Gia đình tôi gồm 4 người (bà ngoại, mẹ, cậu và tôi) giấy tờ nhà đất do mẹ tôi đứng tên. Năm 2010 Mẹ tôi mất giấy tờ được chuyển sang tên cậu tôi. Năm 2013 thì cậu tôi mất nhưng tôi chưa sang tên giấy tờ nhà đất,

Chi tiết >>