Bài viết về chủ đề "thừa kế di sản"

THỪA KẾ DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thừa kế di sản
Đăng ký lại việc sinh, tử và thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử

Đăng ký lại việc sinh, tử và thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử

Luật sư xin cho tôi hỏi về quyền thừa kế. Bác trai thứ 6 của tôi vừa mới mất do bệnh tật. Bây giờ, muốn chuyển hồ sơ Bảo hiểm từ Bác trai qua Bác gái thì bên Bảo hiểm đòi giấy chứng tử của ông bà nội (Các giấy tờ khác đầy đủ). Ông bà nội mất cách đây 3 đến 4 chục năm thì làm sao có. Kêu xác nhận địa phương thì nhà ông bà nội đã bán từ 20 năm nay, không còn ở đó thì làm sao xác nhận. Xin hỏi Luật sư có cách nào không?

Chi tiết >>

Có thể lấy lại phần đất đã tặng cho theo hợp đồng tặng cho không?

Có thể lấy lại phần đất đã tặng cho theo hợp đồng tặng cho không?

Luật sư tư vấn về trường hợp không thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo hợp đồng tặng cho

Chi tiết >>

Con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng không?

Con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng không?

Luật sư tư vấn về trường hợp con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng khi di chúc không rõ ràng hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>