Con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng không?
|

Con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng không?

Chào luật sư, tư vấn giúp tôi về trường hợp con riêng có được thừa kế di sản của bố dượng khi di chúc không rõ ràng hay không? Nội dung tư vấn như sau: Lúc mẹ tôi lấy bố dượng tôi thì cả hai người và 3 người con riêng mẹ tôi đang còn nhỏ đều ở tại căn nhà Quận T do mình mẹ tôi đứng tên.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn