Phân chia di sản thừa kế là đất trồng lúa
|

Phân chia di sản thừa kế là đất trồng lúa

Di sản là tài sản của người chết để lại gồm tài sản riêng của họ và phần tài sản của họ trong khối tài sản chung. Việc lập di chúc sẽ phân định được phần tài sản của mình sau khi mất sẽ do ai sở hữu theo đó là những khoản nghĩa vụ. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà tồn tại nhiều trường hợp người để lại di sản qua đời mà không có di chúc dẫn tới sự bối rối của những người ở lại trong việc thừa hưởng di sản. Luật Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí