Bài viết về chủ đề "thừa kế cổ phiếu"

THỪA KẾ CỔ PHIẾU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thừa kế cổ phiếu
Nhận di sản thừa kế là tài sản liên quan đến chứng khoán

Nhận di sản thừa kế là tài sản liên quan đến chứng khoán

Hỏi: Xin phép hỏi luật sư, bên công ty chứng khoán có nhận được hồ sơ thừa kế của 1 khách hàng, trong văn bản phân chia thì tài sản bao gồm: chứng khoán và tiền cộng lãi phát sinh theo thông báo số dư tài khoản ngày 14.10.2014.

Chi tiết >>