Bài viết về chủ đề "thừa kế cổ phần "

THỪA KẾ CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thừa kế cổ phần

 • Nhận di sản thừa kế là tài sản liên quan đến chứng khoán

  Nhận di sản thừa kế là tài sản liên quan đến chứng khoán.

  • 18/12/2018
  • Minh Anh

  Hỏi: Xin phép hỏi luật sư, bên công ty chứng khoán có nhận được hồ sơ thừa kế của 1 khách hàng, trong văn bản phân chia thì tài sản bao gồm: chứng khoán và tiền cộng lãi phát sinh theo thông báo số dư tài khoản ngày 14.10.2014.

  Chi tiết
 • Tư vấn về nhận thừa kế là cổ phần của cha mẹ

  Tư vấn về nhận thừa kế là cổ phần của cha mẹ.

  • 31/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bố tôi là cổ đông sáng lập nắm giữ 20% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần A tại Việt Nam, thành lập năm 2008. Đầu năm 2009 bố tôi mất mà không để lại di chúc thì số cổ phần của bố tôi tại Công ty A được giải quyết như thế nào? Pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào về việc thừa kế cổ phần này?

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169