Bài viết về chủ đề "thừa kế cổ phần"

THỪA KẾ CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thừa kế cổ phần

Nhận di sản thừa kế là tài sản liên quan đến chứng khoán

Hỏi: Xin phép hỏi luật sư, bên công ty chứng khoán có nhận được hồ sơ thừa kế của 1 khách hàng, trong văn bản phân chia thì tài sản bao gồm: chứng khoán và tiền cộng lãi phát sinh theo thông báo số dư ...

Chi tiết >>

Tư vấn về nhận thừa kế là cổ phần của cha mẹ

Bố tôi là cổ đông sáng lập nắm giữ 20% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần A tại Việt Nam, thành lập năm 2008. Đầu năm 2009 bố tôi mất mà không để lại di chúc thì số cổ phần của bố tôi tại Công ty A ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169