Bài viết về chủ đề "thửa đất liền kề"

THỬA ĐẤT LIỀN KỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thửa đất liền kề
Xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng

Xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng

Tiến hành xây dựng nhà, công trình mà không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>