Hết thời hạn thử việc công ty không ký hợp đồng
|

Hết thời hạn thử việc công ty không ký hợp đồng

Luật sư cho em hỏi, Ngày 1x/1x/201x chồng em được nhận vào làm QC tại một công ty chuyên đi kiểm hàng về gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh với thỏa thuận ban đầu là thử việc 3 tháng. Nhưng hết 3 tháng công ty vẫn không kí hợp đồng, đến ngày 31/3/2016 công ty này vẫn không kí hợp đồng lao động mà cho chồng em nghỉ việc với lí do nhân viên quá đông, công ty đang ít việc.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí