Tư vấn tranh chấp về quyền lợi của người lao động
|

Tư vấn tranh chấp về quyền lợi của người lao động

Tư vấn về tranh chấp lao động: 1. Bạn phải thử việc không lương 02 tháng. 2. Người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với công việc buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. 3. Bạn bị tạm đình chỉ công việc nhưng không được hưởng lương, không được tham gia đóng BHXH . 4. Cắt giảm tiền thưởng tết. 5. Việc thanh toán lương chậm 1-2 tháng cho người lao động. 6. ....

Chi tiết
Tư vấn miễn phí