Công ty không ký HĐLĐ người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?
|

Công ty không ký HĐLĐ người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Đối với công việc có thời hạn từ 03 tháng trở lên thì công ty bắt buộc phải ký hợp đồng lao động với người lao động bằng văn bản, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động đối với người lao động, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Do đó, để được tư vấn cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được tư vấn cụ thể.

Chi tiết
Tư vấn về thời gian nghỉ hàng năm khi thử việc và trường hợp không nghỉ hết phép năm
|

Tư vấn về thời gian nghỉ hàng năm khi thử việc và trường hợp không nghỉ hết phép năm

Nghỉ phép năm là quyền lợi của người lao động khi tham gia làm việc cho người sử dụng lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề nghỉ phép hàng năm. Thời gian thử việc có được tính phép năm hay không và trường hợp không nghỉ hết phép năm thì người lao động có được thanh toán những ngày chưa nghỉ hay không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước không?
|

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước không?

Hợp đồng thử việc là một trong những loại hợp đồng phổ biến hiện nay. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng thử việc? Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không? Tự ý nghỉ việc mà không báo trước có vi phạm quy định của pháp luật lao động không? Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

Chi tiết
Chấm dứt hợp đồng đào tạo trước thời hạn có phải bồi thường
|

Chấm dứt hợp đồng đào tạo trước thời hạn có phải bồi thường

Nội dung vấn đề: Em kí hợp đồng thử việc và cam kết đào tạo ngày 8/9. Thời gian đào tạo cũng là thời gian thử việc, từ 8/9 - 8/ 10, dạng vừa học vừa làm . Nội dung đào tạo có ghi , khi kết thúc khóa học thì NLĐ phải làm cho công ty ít nhất 6 tháng, nếu không phải bồi thường cho công ty 3 triệu đồng.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169