Bài viết về chủ đề "thủ tục xin hủy đăng ký hết hôn"

THỦ TỤC XIN HỦY ĐĂNG KÝ HẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục xin hủy đăng ký hết hôn
Hai bên không có mặt tại nơi đăng ký kết hôn có thực hiện được không?

Hai bên không có mặt tại nơi đăng ký kết hôn có thực hiện được không?

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư, năm 2011 tôi có kết hôn với anh Đ K. Tôi và anh khánh có lên UBND nơi anh Khánh sống để làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng không gặp được cán bộ tư pháp sau đó anh K bảo tôi cứ để giấy tờ ở nhà anh K cũng được.

Chi tiết >>