Bài viết về chủ đề "thủ tục xây dựng"

THỦ TỤC XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục xây dựng
Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình

Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình

Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung như sau:

Chi tiết >>