Bài viết về chủ đề "thủ tục về đất đai"

THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục về đất đai
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi có thửa ruộng cấy lúa đã được cấp sổ đỏ nhưng do không có nước tưới tôi đã làm thủ tục chuyển đổi sang đất cây hàng năm từ năm 2009, nay tôi muốn chuyển mục đích sang đất ở dân cư nông thôn có được không? Và nếu được thì thủ tục thế nào mong luật sư tư vấn. Tôi xin cảm ơn!

Chi tiết >>

Trình tự thủ tục thực hiện tách thửa - hợp thửa đất thế nào?

Trình tự thủ tục thực hiện tách thửa - hợp thửa đất thế nào?

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Trình tự thủ tục trưng dụng đất đai quy định thế nào?

Trình tự thủ tục trưng dụng đất đai quy định thế nào?

Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>