Bài viết về chủ đề "thủ tục vay vốn"

THỦ TỤC VAY VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục vay vốn
Có thể dùng bản sao chứng thực để ký kết hợp đồng được không?

Có thể dùng bản sao chứng thực để ký kết hợp đồng được không?

Luật sư tư vấn trường hợp Hỏi về việc nếu chỉ có các bản sao chứng thực thì các giấy tờ này có thể sự dụng để giao kết hợp đồng trên thực tế được không? và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>