Bài viết về chủ đề "thủ tục thay tên"

THỦ TỤC THAY TÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục thay tên
Trình tự, thủ tục thay đổi tên cho con khi con dưới 14 tuổi

Trình tự, thủ tục thay đổi tên cho con khi con dưới 14 tuổi

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Con tôi chưa được 1 tuổi.Tôi muốn đổi tên giấy khai sinh cho con. Lí do vì tôi xem lại thì tên đó không hợp với cháu. Tôi có thể đổi được không? Nếu được thì thủ tục thế nào mong được tư vấn, tôi xin cảm ơn. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>