Bài viết về chủ đề "thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI "

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP FDI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI

 • Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

  Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn