Bài viết về chủ đề "Thủ tục thành lập công ty cổ phần"

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thủ tục thành lập công ty cổ phần
Vừa làm chủ hộ kinh doanh cá thể, vừa tham gia thành lập công ty cổ phần có được không?

Vừa làm chủ hộ kinh doanh cá thể, vừa tham gia thành lập công ty cổ phần có được không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Hiện tôi đang đứng tên kinh doanh hộ gia đình, thì bây giờ muốn thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần và đứng tên chủ doanh nghiệp và trong Đăng ký kinh doanh không???

Chi tiết >>