Bài viết về chủ đề "thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội"

THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội
Tư vấn về trường hợp dóng bảo hiểm xã hội

Tư vấn về trường hợp dóng bảo hiểm xã hội

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu. trong đơn vị có 1 trường hợp mới được nhận vào làm từ tháng 11/2014, đến tháng 7/2015 xin nghỉ việc và đóng bảo hiểm (sau khi nghỉ việc thì không có tên trong bảng lương)

Chi tiết >>