Bài viết về chủ đề "thủ tục tách thửa đất đai"

THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục tách thửa đất đai
Thủ tục cấp Sổ đỏ trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình cá nhân

Thủ tục cấp Sổ đỏ trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình cá nhân

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân, được tư vấn và hướng dẫn về thủ tục hành chính trong lĩnh như sau:

Chi tiết >>