Bài viết về chủ đề "thủ tục sáp nhập công ty "

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục sáp nhập công ty

 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Sáp nhập Doanh nghiệp: Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn