Bài viết về chủ đề "thủ tục nhập sổ hộ khẩu"

THỦ TỤC NHẬP SỔ HỘ KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhập sổ hộ khẩu
Tư vấn về trường hợp nhập sổ hộ khẩu cho con

Tư vấn về trường hợp nhập sổ hộ khẩu cho con

Khi đi đăng ký nhập hộ khẩu cho cháu, tôi đã chuẩn bị hồ sơ :giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình bên vợ có tên vợ trong hộ khẩu nhưng bên đăng ký không cho nhập hộ khẩu vì lý do con tôi không ở đó. Vậy cho tôi hỏi theo luật đúng hay sai?. Vậy con tôi có được nhập vào hộ khẩu bên tôi không nếu vợ tôi chưa nhập khẩu vào gia đình tôi.

Chi tiết >>