Bài viết về chủ đề "thủ tục nhận trợ cấp"

THỦ TỤC NHẬN TRỢ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhận trợ cấp
Thôi việc và chế độ khi chưa đủ điều kiện hưởng hưu

Thôi việc và chế độ khi chưa đủ điều kiện hưởng hưu

Xin chào luật sư! Rất mong được luật sư tư vấn cho tôi trường hợp xin thôi việc của tôi: Tôi là giáo viên trung học phổ thông từ tháng 7/1996 đến tháng 9/1998 thì hết tập sự được tuyển dụng chính thức. Đến thời điểm này tôi đã đóng BHXH bắt buộc 19 năm tròn. Vì điều kiện công việc cá nhân tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế nhà nước để làm cho doanh nghiệp.

Chi tiết >>