Bài viết về chủ đề "thủ tục nhận chế độ thai sản"

THỦ TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhận chế độ thai sản
 Chế độ thai sản với phụ nữ là giáo viên

Chế độ thai sản với phụ nữ là giáo viên

Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12 năm 2010. Tháng 8 năm 2015 tôi có sinh em bé và đã làm đơn xin nghỉ thai sản từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Khi tôi nộp giấy chứng sinh (photo công chứng) do trạm xá cấp ( không có giấy ra viện) thì kế toán trường yêu cầu phải có giấy ra viện vì phòng giáo dục không nhận hồ sơ.

Chi tiết >>

Điều kiện,thủ tục nhận chế độ thai sản theo LBHXH năm 2014.

Điều kiện,thủ tục nhận chế độ thai sản theo LBHXH năm 2014.

Ngày 9/9/2013 em bắt đầu nhận việc.Ngày 9/11/2013 em bắt đầu ký hợp đồng và đóng bảo hiểm đến tháng 9/10/2015 em không được ký lại hợp đồng.Hiện tại em đang mang thai.

Chi tiết >>