Bài viết về chủ đề "thủ tục nhận cha mẹ"

THỦ TỤC NHẬN CHA MẸ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhận cha mẹ
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định thế nào?

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định thế nào?

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện được thực hiện theo trình tự sau:

Chi tiết >>

Đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại VN thế nào?

Đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại VN thế nào?

Việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Công dân Việt Nam với người nước ngoài; Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Chi tiết >>