Bài viết về chủ đề "thủ tục nhà đất"

THỦ TỤC NHÀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhà đất
Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây.

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>