Bài viết về chủ đề "thủ tục nhà đất "

THỦ TỤC NHÀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhà đất

 • Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

  Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây.

  Chi tiết
 • Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

  Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết