Bài viết về chủ đề "thủ tục nghỉ thai sản"

THỦ TỤC NGHỈ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nghỉ thai sản
Thủ tục báo tăng người lao động sau thai sản với cơ quan bảo hiểm

Thủ tục báo tăng người lao động sau thai sản với cơ quan bảo hiểm

Bên đơn vị tôi đang làm việc có nhân viên nghỉ sinh và bắt đầu đi làm từ 01/06/2015. Vậy thủ tục báo tăng bên Bảo Hiểm tôi phải làm là gì bao gồm nhưng chứng từ nào ạ. Còn chế độ dưỡng sức sau sinh của người lao động phải làm như thế nào, hồ sơ gồm những hồ sơ nào và số tiền NLĐ được hưởng sinh thường 25% cho 5 ngày là bao nhiêu.

Chi tiết >>