Bài viết về chủ đề "thủ tục ly hôn vắng mặt"

THỦ TỤC LY HÔN VẮNG MẶT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục ly hôn vắng mặt
Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn

Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn

Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện gửi và yêu cầu Toà án nhân dân quận/huyện…công nhận sự thỏa thuận của vợ chông về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>