Bài viết về chủ đề "thủ tục lập công ty liên doanh"

THỦ TỤC LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục lập công ty liên doanh
Quy định pháp luật về doanh nghiệp liên doanh

Quy định pháp luật về doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Chi tiết >>