Bài viết về chủ đề "thủ tục lập chi nhánh "

THỦ TỤC LẬP CHI NHÁNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục lập chi nhánh

 • Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập chi nhánh

  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập chi nhánh.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Luật Minh Gia tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn