Bài viết về chủ đề "thủ tục kiếu nại "

THỦ TỤC KIẾU NẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục kiếu nại

 • Trình tự khiếu nại quyết định hành chính

  Trình tự khiếu nại quyết định hành chính.

  • 22/08/2018
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa luật sư tôi có khiếu nại việc đền bù đất đai không thỏa đáng và UBND tỉnh Biên Hòa đã quyết định bác đơn của tôi. Tôi xin hỏi: có thể khởi kiện ra tòa án được không? Nếu không khởi kiện ra tòa án thì tôi có quyền khiếu nại đến đâu nữa?

  Chi tiết