Bài viết về chủ đề "thủ tục khởi kiện vụ án dân sự"

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự

Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự

Việc xác định thời hiệu khởi kiện rất quan trọng, đánh giá về việc người khởi kiện còn đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật hay không. Việc xác định thời hiệu khởi kiện dựa vào thời điểm phát sinh tranh chấp để tính thời hiệu, nội dung được quy định như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luật sư tranh tụng trong vụ án kinh tế (kinh doanh thương mại) là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh Gia, luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh – thương mại như sau:

Chi tiết >>