Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài
|

Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Đối với trường hợp là nhà thầu nước ngoài, thủ tục khai thuế được hướng dẫn chi tiết và quy định như sau: Mẫu biểu: + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài;

Chi tiết
Tư vấn miễn phí