Bài viết về chủ đề "thủ tục khai thác nước dưới đất"

THỦ TỤC KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục khai thác nước dưới đất
Mẫu Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nội dung cụ thể như đính kèm trên đây

Chi tiết >>

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Chi tiết >>

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

Chi tiết >>