Bài viết về chủ đề "thủ tục khai nhận thừa kế"

THỦ TỤC KHAI NHẬN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục khai nhận thừa kế
Tư vấn về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Tư vấn về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Nhờ văn phòng giải đáp giúp về chia thừa kế như sau: Bố mẹ tôi có đứng tên một sổ đỏ, nay bố tôi mất đi không để lại di chúc. Gia đình muốn chia miếng đất thành 04 phần cho các thành viên trong gia đình như sau: – 01 phần cho anh cả; – 01 phần cho 2 chị gái; – 01 phần cho mẹ; – 01 phần cho tôi.

Chi tiết >>

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Nội dung của văn bản từ chối nhận di sản thừa kế được thể hiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>