Bài viết về chủ đề "thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội"

THỦ TỤC HỦY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội
Tư vấn về chế hưởng bảo hiểm xã hội

Tư vấn về chế hưởng bảo hiểm xã hội

Tại công ty cũ, công ty có đóng BHXH được 3 tháng sau đó vì lý do cá nhân tôi đã nghỉ việc nhưng công ty không giải quyết theo thủ tục sa thải mà bắt tôi phải làm thủ tục xin thôi việc và bồi thường hợp đồng lao động nên tôi quyết định nghỉ ngang.

Chi tiết >>

Tư vấn về vấn đề thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội

Tư vấn về vấn đề thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội

Em làm việc cho công ty thứ nhất đã lấy được sổ bảo hiểm nhưng tới công ty thứ hai em làm được ba tháng nhưng chưa chốt được bảo hiểm tới công ty thứ 3 e lại đóng tiếp bảo hiểm của công ty thứ nhất... Vậy em xin hỏi em có thể hủy 3 tháng đó được không và thủ tục hủy như thế nào. Các chế độ bảo hiểm của em có được hưởng không?

Chi tiết >>