Bài viết về chủ đề "thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần"

THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần

Mình đã nghỉ việc ở công ty A và đã nhận sổ bảo hiểm xã hội. Giờ mình đã làm ở công ty B, công ty B đóng BHXH cho mình dựa trên số sổ bảo hiểm ở công ty A nhưng sổ BH này mình vẫn còn giữ. Như vậy mình có thể lấy sổ BH này để làm thủ tục hưởng BHXH một lần được không?

Chi tiết >>